Styrelsen 2020

Styrelsen träffas en gång i månaden under vår och höst.

Har du frågor eller idéer är du varmt välkommen att höra av dig.

Påverka gärna andra trädgårdsintresserade att bli medlemmar! Känner du redan någon som vill bli medlem? Kontakta kassören eller någon annan i föreningen, så hjälper vi gärna till kring formaliteterna för nytt medlemsskap.

Medlemsavgiften för 2020 är 280 kronor. Från och med 2020 kommer Riksförbundet Svensk Trädgård att ta ut en avgift på 20 kronor för familjemedlem. 

Halvårsavgift för anmälningar från 1 juli till och med 30 oktober är 140 kronor.

I helårsavgiften ingår bland annat 6 nummer av tidningen ”HEMTRÄDGÅRDEN”. Ditt medlemsskap ger dig tillgång till odlingskunskap, kunniga rådgivare och förmånliga medlemspriser samtidigt som du stödjer Riksförbundet Svensk Trädgårds arbete med att bevaka alla fritidsodlares intressen. Observera att medlemmar har företräde och billigare pris på eventuella bussresor som föreningen ordnar.

Bankgironumret till Essunga Trädgårdsförening är: 5388-9226

STYRELSE 2020 med reservation för eventuella ändringar

Ordförande
Anki Särevik   0514-301 85     0730 313 727
leif_sarevik@hotmail.com

Sekreterare
Ulla Tandoc   0705 241 512
ullatandoc@spray.se

Kassör
Anne Wramdemark   0512-500 44     0703 407 733
anne.wramdemark@gmail.com

Övriga ledamöter
Sven-Evert Gustafsson   0512-521 26     0738 212 636
sveneg@telia.com

Eva Werner   0760 614 108
eva.werner@telia.com

Ylva Engvall   0514-109 50     0703 361 630
ylen@telia.com

Inger Johansson   0512-521 71     0706 4521 71

Nina Grönberg   0705 155 039
ninagronberg@telia.com