Styrelsen 2023

Styrelsen träffas en gång i månaden under vår och höst.

Har du frågor eller idéer är du varmt välkommen att höra av dig.

Uppmuntra gärna andra trädgårdsintresserade att bli medlemmar! Känner du redan någon som vill bli medlem? Kontakta kassören eller någon annan i föreningen, så hjälper vi gärna till kring formaliteterna för nytt medlemsskap.

Medlemsavgiften för 2023 är 325 kronor. Sedan 2020 tar Riksförbundet Svensk Trädgård ut en avgift på 20 kronor för familjemedlem.

I helårsavgiften ingår bland annat 6 nummer av tidningen ”Hemträdgården”. Ditt medlemsskap ger dig tillgång till odlingskunskap, kunniga rådgivare och förmånliga medlemspriser samtidigt som du stödjer Riksförbundet Svensk Trädgårds arbete med att bevaka alla fritidsodlares intressen. Observera att medlemmar har företräde och billigare pris på eventuella bussresor som föreningen ordnar.

Bankgironumret till Essunga Trädgårdsförening är: 5388-9226

STYRELSE 2023

Med reservation för eventuella ändringar

Föreningen nås på e-postadress essungatradgardsforening@gmail.com

Ordförande
Anki Särevik
0730 313 727

Sekreterare
Ulla Tandoc
0705 241 512

Kassör
Anne Wramdemark
0512-500 44
0703 407 733

Övriga ledamöter
Sven-Evert Gustafsson
0738 212 636

Eva Werner
0760 614 108

Inger Johansson
0512-521 71
0706 452 171

Nina Grönberg
0705 155 039     

Sara Bahrenfuss

/img_8147.jpg