Styrelsen 2019

Styrelsen träffas en gång i månaden under vår och höst.

Har du frågor eller idéer är du varmt välkommen att höra av dig.

Påverka gärna andra trädgårdsintresserade att bli medlemmar! Känner du redan någon som vill bli medlem? Kontakta kassören eller någon annan i föreningen, så hjälper vi gärna till kring formaliteterna för nytt medlemsskap.

Medlemsavgiften för 2019 är 280 kronor vilket inberäknar hela familjen/hushållet.
Halvårsavgift för anmälningar från 1 juli till och med 30 oktober är 140 kronor.

Från och med 2020 kommer Riksförbundet Svensk Trädgård att ta ut en avgift på 20 kronor för familjemedlem.

I helårsavgiften ingår bland annat 6 nummer av tidningen ”HEMTRÄDGÅRDEN”. Ditt medlemsskap ger dig tillgång till odlingskunskap, kunniga rådgivare och förmånliga medlemspriser samtidigt som du stödjer Riksförbundet Svensk Trädgårds arbete med att bevaka alla fritidsodlares intressen. Observera att medlemmar har företräde och billigare pris på eventuella bussresor som föreningen ordnar.

Bankgironumret till Essunga Trädgårdsförening är: 5388-9226

ESSUNGA TRÄDGÅRDSFÖRENING
STYRELSE 2018 med reservation för eventuella ändringar

Ordförande
Anki Särevik 0514-301 85     0730 313 727
leif_sarevik@hotmail.com

Sekreterare
Ulla Tandoc 0512-514 30    0705 241 512
ullatandoc@spray.se

Kassör
Anne Wramdemark 0512-500 44    0703 407 733
anne.wramdemark@gmail.com

Övriga ledamöter
Sven-Evert Gustafsson 0512-521 26   0738 212 636
sveneg@telia.com

Eva Werner 0760 614 108
eva.werner@telia.com

Ylva Engvall 0514-109 50    0703 361 630
ylen@telia.com

Inger Johansson 0512-521 71   0706 4521 71

Nina Grönberg   0705 155 039
ninagronberg@telia.com