Program 2021

PROGRAMPUNKTER UNDER 2021

På grund av den pågående covid-19 pandemin är programmet för 2021 kraftigt reducerat

Årsmöte
Eftersom Folkhälsomyndigheten avråder från fysiska möten som kan undvikas, så avser styrelsen att hålla årsmötet ”på papper” eller per capsulam som är den korrekta termen. Vi anser att det inte är ansvarsfullt att träffas under den pågående pandemin. Vi ser därför att årsmötet kan hanteras på detta sätt istället.

Medlemmar kommer att få verksamhetsberättelse, balansrapport, revisionsberättelse och styrelsens sammansättning från 2020, som föreslås att sitta kvar år 2021, hemskickade till sig. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet, om ingen har synpunkter på detta. Om så är fallet ska detta meddelas före den 20 april 2021 till ordförande Anki Särevik på mobil 0730313727 eller e-post leif_sarevik@hotmail.com

På detta sätt hoppas vi kunna ta ansvar för att vi inte riskerar någon att smittas av viruset och också få alla medlemmar informerade. Vi får innerligt hoppas att vi kan träffas, ha trevligt och äta smörgåstårta på nästa årsmöte istället!

28 juni Kvällsutflykt till Skallmeja
Lena och Thomas Magnusson visar sin fyra år gamla trädgård fylld med rosor som vi hoppas blommar då.

1juli Kvällsutflykt till Tengene
Annelie Pettersson och Håkan Enström, Pekåsen Tengene

4 juli Vi förenar nytta med nöje och tillbringar dagen hos Eva i Fåglum under Mötesplats Trädgård; vi säljer lotter och värvar medlemmar, njuter av den fina trädgården och hjälper till att sälja av växterna.

28 juli Kvällsutflykt till Lovene/Trässberg
Christina Vestlund, Lovene och Per Ove Saleryd, Trässberg

11 aug Kvällsutflykt till Lägnum/Hyringa
Eva Svensson, Lägnums by och Camilla Lundmark i Hyringa

26 aug Kvällsutflykt till Vedum
K-As odlingar i Vedum

Kvällsutflykter: samåkning från Gustavsplatsen kl. 17.30 i egna bilar. Ta med fikakorg.

Notera! På samma sätt som vi välkomnar medlemmar i grannföreningarna i våra aktiviteter, är vi välkomna att delta i grannföreningarnas aktiviteter, se respektive hemsida:

www.vargardatradgard.org
www.varatradgardsforening.se
www.falkopingstradgardsforening.se

Vi finns också på Facebook, hälsa gärna på oss där och se bilder från våra resor med mera!

ÖVRIGT

STA Växtauktion hos Mästers i Götene den 8 maj kl. 11.00–13.00
STA Växtmarknad Göteborgs botaniska trädgård den 10 maj
Mötesplats Trädgård anordnas i år den 6 juni, 4 juli (se program ovan) och 8 augusti kl. 10.00–17.00
STA Växtmarknad i Almenäs, Borås, 23 augusti

TIDIGARE ÅRS PROGRAM     

http://www.essungatradgardsforening.se/tidigareprogram