Aktuellt 2021

 

På grund av den pågående covid-19 pandemin
kommer årsmötet 2021 att hållas enligt per capsulam

Årsmöte

Eftersom Folkhälsomyndigheten avråder från fysiska möten som kan undvikas, så avser styrelsen att hålla årsmötet ”på papper” eller per capsulam som är den korrekta termen. Vi anser att det inte är ansvarsfullt att träffas under den pågående pandemin. Vi ser därför att årsmötet kan hanteras på detta sätt istället.

Medlemmar kommer att få verksamhetsberättelse, balansrapport, revisionsberättelse och styrelsens sammansättning från 2020, som föreslås att sitta kvar år 2021, hemskickade till sig. 

Ordförande: Anki Särevik
Kassör: Anne Wramdemark
Sekreterare: Ulla Tandoc
Övriga ledamöter: Eva Werner, Nina Grönberg, Sven Evert Gustafsson, Ylva Engvall och Inger Johansson

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet, om ingen har synpunkter på detta. Om så är fallet ska detta meddelas före den 20 april 2021 till ordförande Anki Särevik på mobil 0730313727 eller e-post leif_sarevik@hotmail.com

Årsberättelse 2020

  • Föreningen har cirka 68  stycken betalande medlemmar plus familjemedlemmar.
  • Styrelsen har under året haft 4 månadsmöten för planering av program och deltagit i alla planerade aktiviteter.
  • Årsmötet hölls på Kerstinsås och som program utöver förhandlingar besöktes vi av Eva Böhlin Andreasson som föreläste och visade bilder av sina rosor. Därefter serverades kaffe och smörgåstårta samt medlemsdragning och val av ”Årets spade” genomfördes. Seferinka Svensson fick välförtjänt ta spaden för 2020.
  • Insektshotell byggdes på Kållö av 4 entusiaster.
  • Bussresa, marknader både i Nossebro och Essunga ställdes in på grund av av covid-19.
  • Ett fåtal personer följde med till de 3 trädgårdar som vi gjorde kvällsutflykter till och likaså till Kållö för att ”leka med cement”.
  • Katarina Olsson lärde ut om trädbeskärning i sin trädgård i St Mellby för 7 intresserade.

På detta sätt hoppas vi kunna ta ansvar för att vi inte riskerar någon att smittas av viruset och också få alla medlemmar informerade. Vi får innerligt hoppas att vi kan träffas, ha trevligt och äta smörgåstårta på nästa årsmöte istället!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Essunga Trädgårdsförening

Essunga Trädgårdsförening följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ber dig stanna hemma om du har symptom av covid-19, tack på förhand!